Notifications
LARP "Tajemnice Velen"

by LARPY Biały Gryf

0 players found this event interesting.

7, Wólka Bielecka, gmina Milejów, Łęczna County, Lublin Voivodeship, 21-020, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2024-08-30 18:00:00 to 2024-08-30 18:00:00

Facebook event


Language

Only native language

Accomodation

Sleeping place in location

Food

There taverns in place

Services

Restroom

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

We invite you to the Larp "Secrets Velen" embedded in the Witcher universe. Velen is now nobody's land.This northwestern region of Temeria with the capital in Gors Velen suffered during the Third Northern War.Experience in the lands devastated by Nilfgaard troops is not easy, but not impossible.The will of life in the inhabitants of Velen is strong, and hope for a better tomorrow is supposedly the last one.The inhabitants of the small village of Zalesie lived in isolation for many generations, coping with their own methods with adversity.They have always maintained trade with nearby villages.They traded with dried fish, rare herbs, which could be found in swamps and animal skins.In return, they received cereals and other products that they could not produce themselves.Fortunately for the inhabitants, the small village of the midwife in the swamps had no strategic significance for the clamping army.In addition, reaching the village required knowledge of safe paths known only to local residents, and they had to share this information with strangers.Although the nightmare of war bypassed the village, its effects have affected the inhabitants.Some time ago, merchants from Zalesie returned to their homes with gloomy news.Most of the surrounding settlements were burned, and the specter of hunger or death at the hands of the invaders hung over the few survivors.Despite the fears, the inhabitants of Zalesie decided to give shelter to those who needed it, after all, many of these people were distant relatives of Zalesian."Blood is not water", and the family in need of help is not agreed to refuse.For the newcomers, it was to become a new home and shelter that would allow them to survive the turmoil.In return, however, they must accept the principles that superstitious inhabitants of the village in swamps follow.
Larp "Secrets Velen" is a script in which players will play the inhabitants and guests of the village of Zalesie.In the face of the atrocities brought by the war, the inhabitants of Velen decide to combine forces to survive in these difficult times.Larp is embedded in the Witcher universe, a dark and gloomy world in which simple people try to survive at all costs.This is a story set in difficult times, players will have to find a way to get along with their neighbors regardless of earlier disputes and hidden secrets. Date: 30 - 1 September 2024 (starting games g.18.00 - 30 August, end of the game g.Enrollment for ready vacancies. Saying: full (5 meals), non -alcoholic drinks
accommodation: own contemporary tents or accommodation in the common room (number of places limited)

Zapraszamy na osadzony w wiedźmińskim uniwersum LARP "Tajemnice Velen".Velen to obecnie ziemia niczyja. Ten północno-zachodni region Temerii ze stolicą w Gors Velen ucierpiał podczas III Wojny Północnej. Przeżycie na ziemiach spustoszonych przez wojska Nilfgaardu nie jest łatwe, ale nie niemożliwe. Wola życia w mieszkańcach Velen jest silna, a nadzieja na lepsze jutro umiera ponoć ostatnia. Mieszkańcy niewielkiej wsi Zalesie żyli w izolacji przez wiele pokoleń, radząc sobie własnymi metodami z przeciwnościami losu. Od zawsze utrzymywali wymianę handlową z okolicznymi wsiami. Handlowali suszonymi rybami, rzadkimi ziołami, które znaleźć można było na bagnach oraz skórami zwierząt. W zamian otrzymywali zboża i inne produkty, których nie mogli sami wytworzyć. Szczęśliwie dla mieszkańców mała wioska położna na bagnach nie miała żadnego strategicznego znaczenia dla ścierających się armii. Ponadto dojście do wsi wymagało znajomości znanych tylko lokalnym mieszkańcom bezpiecznych ścieżek, a im nieśpieszno było do dzielenia się tą informację z obcymi. Chociaż koszmar wojny ominął wieś to i tak jej skutki dotknęły mieszkańców. Jakiś czas temu kupcy z Zalesia wrócili do domów z ponurymi wieściami. Większość okolicznych osad spalono, a nad nielicznymi ocalałymi wisiało widmo głodu lub śmierci z rąk najeźdźców. Pomimo obaw mieszkańcy Zalesia postanowili udzielić schronienia tym którzy tego potrzebowali, wszak wiele z tych osób było dalekimi krewnymi Zalesian. „Krew nie woda”, a rodzinie w potrzebie pomocy nie godzi się odmówić. Dla nowoprzybyłych Zalesie miało stać się nowym domem i schronieniem, które pozwoli im przetrwać wojenną zawieruchę. W zamian za to muszą jednak zaakceptować zasady, których przestrzegają zabobonni mieszkańcy wioski na bagnach. 
LARP „Tajemnice Velen” to scenariusz, w którym gracze wcielą się w mieszkańców i gości wsi Zalesie. W obliczu okrucieństw przyniesionych przez wojnę mieszkańcy Velen decydują się na połączenie sił, by przeżyć w tych trudnych czasach. LARP osadzony jest w wiedźmińskim uniwersum, mrocznym i ponurym świecie, w którym prości ludzie próbują przeżyć za wszelką cenę. To historia osadzona w trudnych czasach, gracze będą musieli znaleźć sposób na to, by dogadać się z sąsiadami niezależnie od wcześniejszych zatargów i skrywanych tajemnic.Data: 30 – 1 września 2024 r. (start gry g.18.00 - 30 sierpnia, koniec gry g. 24.00 – 31 sierpnia, wyjazd z terenu gry – 1 września do g. 12.00)Miejsce: "Słowiański Gród" w Wólce Bieleckiej (woj. lubelskie)Cena: 400 zł / os.Scenariusz dla 25 osób. Zapisy na gotowe wakaty.Wyżywienie: pełne (5 posiłków), napoje bezalkoholowe
Nocleg: własne namioty współczesne lub nocleg w świetlicy (ilość miejsc ograniczona)

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.