Notifications
Delictum Omissivum - larp Dariusza Domagalskiego

by KonsteLarpcja

0 players found this event interesting.

3, Powstańców Wielkopolskich, Żubardź, Bałuty-Centrum, Łódź-Bałuty, Łódź, Łódzkie Voivodship, 91-043, Poland

from 2023-04-06 07:00:00 to 2023-12-18 09:30:00

Facebook event

We don't know too much about this larp, can you help?

Select the features who fit better the larp!

Accomodation
Food
Services
Language
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Scenario author: Dariusz Domagalski
Quantity of roles: 6-9
Game time: 2h
Game champion: Gabriela Kruszona
Price: none
age limit: none
The method of records: first come, better, i.e. registration by reporting to the character in the Larp commentary, takes place in the conference room of the Central Laboratory
Radiological protection (Clor) on April 28, 1986.At the request of
the manager of the laboratory Zbigniew Jastrzębski, all CLOR employees gathered there.Nobody knows what happened in Ukraine.Employees are waiting for the head of the manager, brew coffee, discuss trivial everyday matters, the latest hits fly on the radio.In the case of detecting radioactive contamination, CLOR has the right to announce a nationwide alarm and implement procedures aimed at minimizing the effects of contamination.Only this would be synonymous with the opposite of the party and the Soviet Union, which stubbornly claim that there is no threat.Costumes: laboratory aprons for CLOR employees, elegant clothes for representatives of the authorities.
Autor scenariusza: Dariusz Domagalski
Ilość ról: 6-9
Czas gry: 2h
Mistrzyni Gry: Gabriela Kruszona
Cena: brak
Limit wiekowy: brak
Sposób zapisów: kto pierwszy ten lepszy, czyli zapisy poprzez zgłoszenie się na postać w komentarzuAkcja larpa toczy się w sali konferencyjnej Centralnego Laboratorium
Ochrony Radiologicznej (CLOR) dnia 28 kwietnia 1986 roku. Na prośbę
kierownika laboratorium Zbigniewa Jastrzębskiego zebrali się tam wszyscy pracownicy CLOR. Nikt jeszcze nie wie, co się stało na Ukrainie. Pracownicy czekają na przybycie kierownika, parzą kawę, dyskutują o błahych codziennych sprawach, w radiu lecą najnowsze przeboje. W przypadku wykrycia skażenia promieniotwórczego CLOR ma prawo ogłoszenia ogólnokrajowego alarmu i wdrożenia procedur mających na celu zminimalizowania skutków skażenia. Tylko to byłoby równoznaczne ze sprzeciwieniem się partii oraz Związkowi Radzieckiemu, które uparcie twierdzą, że żadnego zagrożenia nie ma. Stroje: fartuchy laboratoryjne dla pracowników CLOR-u, eleganckie ubrania dla przedstawicieli władz.

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.