Notifications

Larp Gothic

(0 reviews)
Followers: 0

The Kingdom of Myrtany United under the scepter of King Rhobar II.During the long years of his reign, Rhobar managed to defeat all the enemies of the Kingdom, except one.The war with orcs was extremely expensive, and a small group of convicts was to be carried by the price.The king needed swords and armor for his army, so soon every criminal, regardless of his offense, was forced to work in Ruda mines in Khorinis.To prevent them from escaping, the king sent his most powerful magicians to surround the entire valley with a magic barrier.Unexpectedly, something disrupted the delicate structure of the spell and the magicians were trapped by their own work.The prisoners quickly used the moment of consternation.Górnicza Dolina, along with all mines, was now in the hands of prisoners.The king had no choice - he had to negotiate - he needed ore.A month after month, the king provided the prisoners with everything they needed.A month after month, he received a new charge of valuable ore in return.Till this day.Subsequent convicts were brought to the edge of the barrier.They did not know what awaited them, but their fate was to change.Almost everyone knows this story.What if it became part of it?Experience the hardships of the ruthless prison colony from the legendary world of Dark Fantasy?Do you have the courage to write your own clipping of the mining valley history?Maybe as a kopacz you will focus on extracting ore's magic lumps from relentless rocks in the mine?Or as a novice of the brotherhood you will go to an old camp to teach doubts about the grace of the dreamer?Or maybe by playing the pest you will only take care of your own purse and will attack travelers on the course?Or maybe you will write your own, unique story as a magnate, mercenary, magician or guru?So how, I have your interest?Well, anyway, I know one thing for sure.Everything will be fine.

Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Rhobara II. Podczas długich lat swego panowania Rhobar zdołał pokonać wszystkich wrogów Królestwa, oprócz jednego. Wojna z Orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i pancerzy dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Khorinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę Król wysłał swych najpotężniejszych Magów, by ci otoczyli całą Dolinę czarodziejską Barierą. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i Magowie zostali uwięzieni przez ich własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Górnicza Dolina, wraz ze wszystkimi kopalniami, znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru - musiał negocjować - potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś. Na skraj Bariery sprowadzono kolejnych Skazańców. Nie wiedzieli co ich czeka, ale ich los miał się właśnie odmienić. Niemal każdy zna tę historię. A gdyby tak stać się jej częścią? Przeżyć na własnej skórze trudy bezlitosnej Kolonii Więziennej z legendarnego świata dark fantasy? Czy masz odwagę napisać własny wycinek historii Górniczej Doliny? Może jako Kopacz skupisz się na wydobywaniu bryłek Magicznej Rudy z nieustępliwych skał w kopalni? Albo jako Nowicjusz Bractwa wyruszysz do Starego Obozu by nauczać wątpiących o łasce Śniącego? A może wcielając się w Szkodnika zadbasz wyłącznie o własną kiesę i będziesz napadał podróżnych na trakcie? A może napiszesz własną, unikatową historię jako Magnat, Najemnik, Mag albo Guru? To jak, mam Twoje zainteresowanie? Cóż, tak czy inaczej, jedno wiem na pewno. Wszystko będzie w porządku.

Check Larp Gothic latest events

live
Larp Gothic 2024 - Teraz każdy już o tym wie...

Larp Gothic

The Kingdom of Myrtany United under the scepter of King Rhobar II.During the long years of his reign, Rhobar managed to defeat all the enemies of the Kingdom, except one.The war with orcs was …

Read More
expired
Larp Gothic 2023 - Nie interesuje mnie kim jesteś...

Larp Gothic

Price: 350 PLN
Date: August 9 - August 13
Registering date: from February 14 to Read More

Larp Gothic stats

Fill up the form and our Team will get back to you within 24 hours.

Based on 0 reviews on 2 Larps.
Scenographies

Location

Setting

Rules

Community

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.