Notifications
Miecz Królów I: Miłość i Powinność

by Wioska Fantasy

0 players found this event interesting.

Wioska Fantasy, 884, Kuńkowce, gmina Przemyśl, Przemyśl County, Subcarpathian Voivodeship, 37-756, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2024-10-03 15:00:00 to 2024-10-03 15:00:00

Facebook event


Language

Only native language

Accomodation

Sleeping place in location

Food

There taverns in place

Services

Restroom

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

It is 184 after the conquest of Aegon, Aegon IV Targaryen dies called by subjects "unworthy".At the deathbed of the king legitimizes all his royal bastards, although there are rumors that in the last madness the king recognized all his children from an illegitimate bed, but it was the court that hid the real intentions of the dying ruler.
The iron throne falls to the son of Aegon, Daeron of the second name, the second name, Daeron, Daeron, Daeron, Daeronwho, from the time of coronation, has instantly dealt with the manor housing and corruption, restores order in the royal marina, and recognizes the will of the deceased father by honoring the lands and privileges of illegitimate brothers and sisters ..

On these days a young knight sets out from Dukendale Ku Riverrun, the heir to the end storms cheese Jonos Baratheon.Surrounded by the closest companions of weapons, he carries his former mentor, Lord Denys Tully, news about intrigues that will shake the Iron Throne.The knights count on the support of the powerful Lord of the River Basin when the Kingdom is full of spies of Master Szaptacz.It is said that Brynden "Bloodraven" Rivers has a thousand eyes, and he does not like this trip.
Meanwhile in the quiet acorous court of Lord and Lady Smallwood will come to host under his roof the political turmoil of the state scales, to the matrix of the evil Ser MartynVance is preparing a demonstration process of Jon Rivers, popular among the simpletons of the outlake that killed his brother many years earlier.

The sword of kings and: Love and duty is a feature larp set in the seven kingdoms of Westeros on the eve of the rebellion of Daemon Blackfyre against the iron throne.Players will move to the Acorn Hall of the Smallwood family, where they will be able to play various forms of Westeros residents involved in romances, intrigues and family secrets.Our players will decide how they will lead the fate of their heroes through the three installments of the series, whose time and place will take place after each other as a result of the first Blackfyre rebellion.Will love or duty be stronger?Glory or disgrace?Revenge or justice?

Jest 184 rok po Podboju Aegona, umiera Aegon IV Targaryen zwany przez poddanych “Niegodnym”. Na łożu śmierci król legitymizuje wszystkie swoje królewskie bękarty, choć krążą pogłoski iż w ostatnim szaleństwie król uznał wszystkie swe dzieci z nieprawego łoża, lecz to dwór ukrył prawdziwe zamiary umierającego władcy.
Żelazny Tron przypada synowi Aegona, Daeronowi drugiemu tego imienia, który od chwili koronacji błyskawicznie rozprawia się z toczącymi dwór rozkładem i korupcją, przywraca porządek w Królewskiej Przystani, i uznaje wolę zmarłego ojca honorując ziemie i przywileje nieślubnych braci i sióstr..

W tych dniach z Duskendale ku Riverrun wyrusza młody rycerz, dziedzic Końca Burzy Ser Jonos Baratheon. Otoczony najbliższymi towarzyszami broni niesie swemu dawnemu mentorowi, Lordowi Denysowi Tully, wieści o intrygach które wstrząsną posadami Żelaznego Tronu. Rycerze liczą na wsparcie potężnego Lorda Dorzecza gdy w królestwie roi się od szpiegów Mistrza Szaptaczy. Mawia się że Brynden “Bloodraven” Rivers ma tysiąc oczu, i nie w smak mu ta wyprawa.
Tymczasem w spokojnym od lat Żołędziowym Dworze Lordowi i Lady Smallwood przyjdzie gościć pod swym dachem zawirowania polityczne wagi państwowej, na domiar złego Ser Martyn Vance szykuje pokazowy proces Jona Riversa, popularnego wśród prostaczków banity który zabił mu brata wiele lat wcześniej.

Miecz Królów I: Miłość i Powinność to larp fabularny osadzony w Siedmiu Królestwach Westeros w przededniu buntu Daemona Blackfyre przeciwko Żelaznemu Tronowi. Gracze przeniosą się do Acorn Hall rodu Smallwood, gdzie dane im będzie wcielić się w przeróżne postaci mieszkańców Westeros uwikłane w romanse, intrygi i rodowe tajemnice. Nasi gracze zdecydują jak poprowadzą losami swoich bohaterów przez trzy odsłony serii, których czas i miejsce następować będą po sobie w wyniku przebiegu pierwszej rebelii Blackfyre'ów. Silniejsza okaże się Miłość czy Powinność? Chwała czy Hańba? Zemsta czy Sprawiedliwość?

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.