Notifications
Larp: Elektryczne owce

by MBP Tychy

0 players found this event interesting.

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Osiedle U, Śródmieście, Tychy, Metropolis GZM, 43-100, Poland

from 2024-04-06 10:00:00 to 2024-04-04 14:00:00

Facebook event

We don't know too much about this larp, can you help?

Select the features who fit better the larp!

Accomodation
Food
Services
Language
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Electric sheep is a game in which participants play in the freshly removed android production tape and their supervisors - testers.The former will have to learn to be real people - every Android begins as a pure card without any personality traits, which, as the game develops, will be able to gain by adding the right "modules".The task of the supervisors, however, will be to check whether the models are defective and rewarding the best androids with subsequent extensions. The workshops will be preceded by workshops on "playing nothing" for Androids and preparing their own tests by supervisors.The game will take place quickly, and the whole course will depend on the decisions of the participants themselves - various types of mechanical elements will be smuggled for the game, which will allow players to influence its appearance.This is a story about what it means to be a human, how much memories shape ourselves and is there a chance to get out of the expectations that the world around us has.through the implementation of tasks and achieving goals by playing various roles.Creating and experiencing history together enrich participants, recalling the atmosphere of the improvised theater.
__________________________________
Information:
Span> 10: 00-14: 00
Main library, al.Piłsudskiego 16, Sala Bajkoteka
The number of roles: 8-10
Participation is free, the obligation to have a library card, registration
Author: Bartosz Zioło
Implementation: Grzegorz Kozioł
Convention: light science-fiction convention.
costumes: not required, or white outfit
age of participants: 15+
Records:
https://forms.gle/kywpyrtwF8nUUup98
Elektryczne Owce to gra, w której uczestnicy wcielają się w świeżo zdjęte z taśmy produkcyjnej androidy oraz ich nadzorców — testerów. Ci pierwsi będą musieli nauczyć się być prawdziwymi ludźmi — każdy android zaczyna jako czysta karta pozbawiona jakichkolwiek cech osobowości, które, wraz z rozwojem gry, będzie mógł zyskiwać dodając sobie odpowiednie “moduły”. Zadaniem nadzorców natomiast będzie sprawdzanie czy modele nie są wadliwe oraz nagradzanie najlepiej sprawdzających się androidów kolejnymi rozszerzeniami.Grę poprzedzą warsztaty z “odgrywania niczego” dla androidów oraz przygotowania własnych testów przez nadzorców. Gra toczyć się będzie szybko, a całość jej przebiegu zależeć będzie od decyzji samych uczestników — do gry przemycane będą różnego rodzaju mechaniczne elementy, które pozwolą samym graczom wpływać na jej wygląd. To opowieść o tym co to znaczy być człowiekiem, jak bardzo wspomnienia kształtują nas samych i czy istnieje szansa na wyrwanie się z oczekiwań, jakie ma wobec nas otaczający świat.Czym jest Larp?
Larp to fascynujące połączenie gry i sztuki manifestujące się poprzez realizację zadań oraz osiąganie celów przez wcielanie się w różnorodne role. Wspólne kreowanie i przeżywanie historii wzbogacają uczestników, przywołując na myśl atmosferę improwizowanego teatru.
___________________________
Informacje:
sobota, 6 kwietnia
10:00-14:00
Biblioteka Główna, al. Piłsudskiego 16, sala bajkoteka
Ilośc ról: 8-10
Udział jest darmowy, obowiązek posiadania karty bibliotecznej, obowiązują zapisy
Autor: Bartosz Zioło
Realizacja: Grzegorz Kozioł
Konwencja: lekkiej konwencji science-fiction.
Stroje: nie wymagane, ewentualnie biały strój
Wiek uczestników: 15+
Zapisy: https://forms.gle/kywpyrtwF8nUUup98
https://forms.gle/kywpyrtwF8nUUup98

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.