Notifications
Larp Miskatonic Madness

by LubLarp

0 players found this event interesting.

13, Sokolska, Stare Podgórze, Podgórze, Krakow, Lesser Poland Voivodeship, 30-510, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2024-03-17 11:00:00 to 2024-03-17 11:00:00

Facebook event


To an adult audience
Language

Only native language

Accomodation

Sleeping place in location

Food

There taverns in place

Services

Restroom

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Krak-on and Lublarp invite you to Larp Miskatonic Madness

Place: Podgórze Culture Center, where it was Krakow-on
Price 20 PLN
Registration via the link in the comment
Questions for the game to direct to Jakub Luigi Jamrozik or Ala Babińska

Application date I TURA Saturday 24.02 by the end of the day.
Number of roles from 6 to 36.
The duration of the game about 4 hours
Author Jakub Barański

Description of the event, or what you can expect:

Miskatonic University is not light.Many challenges are waiting for people studying there.Only a fraction of each year ends the university.The most terrifying are classes conducted by Professor Thomson - a lover, researcher and specialist in the field of horror literature.At the end of each semester, crowds of people have to face the retake exam.About those that would pass him ... never heard.

It is no different this year.For over a week, it has been in vain to look for life at the university campus.Individuals slide in the grave moods between student houses and the library.It's raining.The atmosphere is mean.No one smiles the examination of the exam and expulsion from the university.The term of the amendment is approaching every day.A noticeable level of stress increases with every minute.This is a situation in which only one can happen ...

Maybe they will do it in an unused common room.Maybe someone will roll the keys to the auditorium.Maybe they will choose an abandoned student house off the beaten track.Someone will probably bring a bottle of alcohol.Someone else will organize music.Time for a spontaneous party that will not end well ... Let the madness in Miskatonic take place!

Krak-On i LubLarp zapraszają na Larp Miskatonic Madness

Miejsce: Centrum Kultury Podgórza , tam gdzie był Krak-ON
Cena 20 zł
Zapisy przez formularz link w komentarzu
Pytania w sprawie gry kierować do Jakub Luigi Jamrozik lub Ala Babińska

Termin zgłoszeń I tura sobota 24.02 do końca dnia.
Liczba ról od 6 do 36.
Czas trwania gry około 4 godziny
Autor Jakub Barański

Opis wydarzenia, czyli czego możesz oczekiwać:

Uniwersytet Miskatonic nie należy do lekkich. Na studiujące tam osoby czeka wiele wyzwań. Jedynie ułamek każdego rocznika kończy uczelnię. Do najbardziej przerażających należą zajęcia prowadzone przez profesora Thomsona — miłośnika, badacza i specjalisty z dziedziny literatury grozy. Na koniec każdego semestru rzesze osób muszą zmierzyć się z egzaminem poprawkowym. O takich, które by go zdały… nigdy nie słyszano.

Nie inaczej jest w tym roku. Od ponad tygodnia próżno szukać życia na kampusie uniwersyteckim. Pojedyncze osoby prześlizgują się w grobowych nastrojach między domami studenckimi i biblioteką. Ciągle pada deszcz. Atmosfera jest podła. Nikomu nie uśmiecha się oblanie egzaminu i wydalenie z uczelni. Termin poprawki zbliża się z każdym dniem. Wyczuwalny poziom stresu rośnie z każdą minutą. To sytuacja, w której może wydarzyć się tylko jedno…

Może zrobią to w nieużywanej świetlicy. Może ktoś zwinie z portierni klucze do auli. Może wybiorą opuszczony dom studencki na uboczu kampusu. Ktoś pewnie przyniesie butelkę alkoholu. Ktoś inny zorganizuje muzykę. Czas na spontaniczną imprezę, która nie skończy się dobrze… Niech rozegra się szaleństwo w Miskatonic!

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.