Notifications
larp "Oh, Gods!"

by LARPhobia

0 players found this event interesting.

Poznan, Greater Poland Voivodeship, Poland

from 2024-02-10 03:00:00 to 2023-12-04 14:45:00

Facebook event

We don't know too much about this larp, can you help?

Select the features who fit better the larp!

Accomodation
Food
Services
Language
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
They are still there, did you know?
The oldest family, connected with mystical ties from the very beginning.You can not see them as they used to be, many are hiding, many are afraid of what the new world brings, and many still secretly secretly draws the strings of the world of the deadly ... gods.For centuries they did not have to meet, staying in their conviction of omnipotence and eternity, convinced of their infallibility and perfection.The last wars and the times of the New World, however, clearly showed what threat and the clowns have become modern people.Some of them came between the mortal, others areolate themselves with all possible methods, the next ones still look with the ZDRA and superiority.Idols.However, there is a moment when you need to postpone reluctance and ambitious skirmishes to the side.The times of great need, threats that were to be overcome and removed.In the face of the end, even the most found the gods should raise their eyes and look at this perspective.Does this family still have a chance to survive?Have her divisions have already grown to an incurable level and the only thing she has left is the fall?"Oh, Gods!"This is a moral larp with strong mystical and relational threads, telling about the fate of the gods and heroes of the old world in modern times.The years of the splendor of old families and creators of the world have passed away and now many of the powerful, former rulers of humanity must face problems that they have never thought about before.Some still remember about wounds and conflicts from hundreds of years ago, some are in the face of the last resort and reconciliation with the transience, others are trying to return and rebuild what has been destroyed, while others are preparing for the return of the old threat.Here Kronos, the huge and other relics of the dawn, got out of their ores and are plotting against their offspring, ready to cause another war.Perhaps the last - after all, from today a whisper about the legendary end of the times, the war of the gods, the end of the world - the ominous ragnarök.On Larp, players will play the aspects of deities known for Greek and Nordic mythology (though not only from these!), In the descendants of famous heroes and heroes of legends and together they will try to decide about the fate of the family and the whole new world.6/7 hours (not including a brief and fractional workshops) vacancies: 40 vacancies (12 male roles, 11 female roles, 17 unisex roles) Price: PLN 300/vacancy.The price includes a place, a meal (table with snacks, drinks, alcohol), elements of scenery and props and a photographer..pl/c246rApplication form: TBA
Vacatian document: TBAHTTPS: //tiny.pl/c246rautors: Ania Chmura, Natan Murlik
Fabulators & AMP;Support: Carolina Szcześniak, Larphobia band
Logotype author: Bartek J. Kiersztan (IG: @Skrattavar)
The creator of graphic designer and design of the character cards: A.S Linkowski (IG: @shadowsidemaster)
Oni nadal tam są, wiedzieliście?
Najstarsza Rodzina, połączona mistycznymi więzami od samego Zarania. Nie widać ich już tak jak kiedyś, wielu się ukrywa, wielu boi się tego co przynosi Nowy Świat, a wielu nadal gdzieś skrycie pociąga za sznurki świata stworzonych przez siebie Śmiertelnych... Bogowie. Od wieków nie musieli się spotykać, trwając w swym przeświadczeniu o omnipotencji i wieczności, przekonani o swej nieomylności i perfekcji. Ostatnie wojny i Czasy Nowego Świata jasno jednak pokazały jakim zagrożeniem i zagwozdką stali się współcześni ludzie. Niektórzy z nich zeszli pomiędzy śmiertelnych, inni izolują się wszelkimi możliwymi metodami, kolejni nadal patrzą z zadrą i wyższością. Idole. Przychodzi jednak taki moment gdy trzeba odsunąć niechęci i ambicjonalne utarczki na bok. Czasy wielkiej potrzeby, zagrożenia, które miało zostać pokonane i usunięte. W obliczu Końca, nawet najbardziej Zastali Bogowie powinni unieść swe spojrzenia i spojrzeć na tę perspektywę. Czy ta Rodzina ma jeszcze szansę przetrwać? Czy jej podziały urosły już do poziomu nieuleczalnego i jedyne co jej pozostało to Upadek? “Oh, Gods!” to LARP obyczajowy z silnymi wątkami mistycznymi i relacyjnymi, opowiadający o losach Bogów i Herosów dawnego świata w czasach współczesnych. Lata świetności Starych Rodów i Stworzycieli Świata przeminęły i teraz wielu z potężnych, niegdysiejszych władców ludzkości musi mierzyć się z problemami o których nigdy wcześniej nie przyszło im myśleć. Niektórzy nadal pamiętają o ranach i konfliktach sprzed setek lat, niektórzy stają w obliczu ostateczności i pogodzeniu się z przemijaniem, inni próbują na powrót jednoczyć i odbudowywać to co zostało zniszczone, jeszcze inni zaś szykują się na powrót dawnego zagrożenia. Oto Kronos, Olbrzymi i inne Relikty Zarania wydostali się ze swych okowów i knują przeciwko swemu potomstwu, gotowi wywołać kolejną Wojnę. Być może ostatnią - wszak nie od dziś szepta się o legendarnym Kresie Czasów, Wojnie Bogów, Końcu Świata - złowieszczym Ragnaröku. Na LARPie gracze wcielą się w aspekty Bóstw znanych z greckiej i nordyckiej mitologii (choć nie tylko z tych!), w potomków znanych herosów i bohaterów legend i razem spróbują zadecydować o Losach Rodziny jak i całego Nowego Świata.DATA: 10 lutego 2024DŁUGOŚĆ TRWANIA: 6/7 godzin (nie wliczając briefu i warsztatów frakcyjnych) WAKATY: 40 wakatów (12 ról męskich, 11 ról żeńskich, 17 ról uniseksowych)CENA: 300 PLN/wakat. W cenę wliczony jest lokal, posiłek (stół z przekąskami, napojami, alkoholem), elementy scenografii i rekwizyty oraz fotograf.MIEJSCE: Nowowiejskiego 8, Poznań (SalonTy)DESIGN DOC: https://tiny.pl/c246r
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: TBA
DOKUMENT WAKATOWY: TBAhttps://tiny.pl/c246rAUTORZY: Ania Chmura, Natan Murlik
FABULARZYŚCI & SUPPORT: Carolina Szcześniak, zespół LARPHOBIA
AUTOR LOGOTYPU: Bartek J. Kiersztan (ig: @skrattavarg)
TWÓRCA GRAFIK I DESIGN KART POSTACI: A.S Linkowski (ig: @shadowsidemaster)

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.