Notifications
Larp Gothic 2024 - Teraz każdy już o tym wie...

by Larp Gothic

0 players found this event interesting.

Rancho Western, Bełsznicka, Kaczy Dół, Czyżowice, gmina Gorzyce, Wodzisław County, Silesian Voivodeship, 44-352, Poland

Tickets from 70.0€ to 370.0€

from 2024-08-21 04:00:00 to 2024-08-21 04:00:00

Facebook event


To an adult audience
Food

There a free tavern in place

Language

Only native language

Accomodation

Sleeping place in location

Services

Restroom

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

The Kingdom of Myrtany United under the scepter of King Rhobar II.During the long years of his reign, Rhobar managed to defeat all the enemies of the Kingdom, except one.The war with orcs was extremely expensive, and a small group of convicts was to be carried by the price.The king needed swords and armor for his army, so soon every criminal, regardless of his offense, was forced to work in Ruda mines in Khorinis. To prevent them from escaping, the king sent his most powerful magicians to surround the whole valley with a magic barrier.Unexpectedly, something disrupted the delicate structure of the spell and the magicians were trapped by their own work.The prisoners quickly used the moment of consternation.Górnicza Dolina, along with all mines, was now in the hands of prisoners.The king had no choice - he had to negotiate - he needed ore.A month after month, the king provided the prisoners with everything they needed.A month after month, he received a new load of valuable ore in return.
Until today.More convicts were brought to the edge of the barrier.
They did not know what awaited them, but their fate was to change.
Almost everyone knows this story.What if it became part of it?Experience the hardships of the ruthless prison colony from the legendary Dark Fantasy world? Do you have the courage to write your own slice of the mining history of the valley?
Maybe as a kopacz you will focus on extracting the blocks of magic ore from the relentless rocks in the mine?Or as a novice of the brotherhood you will go to an old camp to teach doubts about the grace of the dreamer?Or maybe by playing the pest you will only take care of your own purse and will you attack travelers on the course?
Or maybe you will write your own, unique story as a magnate, mercenary, magician or guru?One thing is certain. "-Soon a new screenshot of convicts
-Now everyone already knows about it."
Larp Gothic is a field story game about life under the magical barrier in the Khorinis prison colony, a few years before the appearance ofknown for the nameless hero.In 2024, the eighth edition of the game will take place. Larp assumes the story and continuing the characters and threads from previous years.Of course, we also anticipate roles for new players. Larp will take place in Czyżowice in Ranch Western.

Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Rhobara II. Podczas długich lat swego panowania Rhobar zdołał pokonać wszystkich wrogów Królestwa, oprócz jednego. Wojna z Orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i pancerzy dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Khorinis.Aby uniemożliwić im ucieczkę Król wysłał swych najpotężniejszych Magów, by ci otoczyli całą Dolinę czarodziejską Barierą. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i Magowie zostali uwięzieni przez ich własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Górnicza Dolina, wraz ze wszystkimi kopalniami, znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru - musiał negocjować - potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy.
Aż do dziś. Na skraj Bariery sprowadzono kolejnych Skazańców.
Nie wiedzieli co ich czeka, ale ich los miał się właśnie odmienić.
Niemal każdy zna tę historię. A gdyby tak stać się jej częścią? Przeżyć na własnej skórze trudy bezlitosnej Kolonii Więziennej z legendarnego świata dark fantasy?Czy masz odwagę napisać własny wycinek historii Górniczej Doliny?
Może jako Kopacz skupisz się na wydobywaniu bryłek Magicznej Rudy z nieustępliwych skał w kopalni? Albo jako Nowicjusz Bractwa wyruszysz do Starego Obozu by nauczać wątpiących o łasce Śniącego? A może wcielając się w Szkodnika zadbasz wyłącznie o własną kiesę i będziesz napadał podróżnych na trakcie?
A może napiszesz własną, unikatową historię jako Magnat, Najemnik, Mag albo Guru? Jedno jest pewne."-Wkrótce nowy zrzut skazańców
-Teraz każdy już o tym wie."
Larp Gothic to terenowa gra fabularna opowiadająca o życiu pod Magiczną Barierą w Kolonii Więziennej Khorinis, na kilka lat przed pojawieniem się znanego z gier bezimiennego bohatera. W 2024 roku odbędzie się już ósma odsłona gry.Larp zakłada ciągłość fabularną oraz kontynuowanie postaci i wątków z poprzednich lat. Oczywiście przewidujemy również role dla nowych graczy.Larp odbędzie się w Czyżowicach na terenie Rancha Western.

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.