Notifications
ZooLarper - wieczór na wybiegu

by KonsteLarpcja

0 players found this event interesting.

Obywatelska, Nowe Sady, Lublinek-Pienista, Łódź-Polesie, Łódź, Łódzkie Voivodship, 94-104, Poland

2024-02-03 07:00:00

Facebook event

We don't know too much about this larp, can you help?

Select the features who fit better the larp!

Accomodation
Food
Services
Language
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Title: Zoolarper
Convention: Contemporary
Authors: Gabriela Kruszona and Jakub Cebulski
leads: Gabriela Kruszona
Place: the headquarters of Wonderlarpa, ul.Obywatelska 102
Date: 03.02.2024 at 16:00
Cost: 55 PLN
The number of roles: 14-25
Way of registration: Registration under Facebook post according to the formula "WHOThe first tent better ". List of characters and the date of posting the registration post will be previously known. Larpa can be attended by beginners with larpami and underagemodels of the right and left profile. This is due to mutual reluctance to each other and the fact that they occupy two absolutely opposite niches. Nevertheless, a recent place where the left profile models ceremony took place, has a strange accident. Due to very little time and lack of othersThe possibilities were decided to combine these events. What can go wrong? Zoolarper is a larp for people who cannot larp well and who can, but also want to play this game by definition grotesquely approaching the elite, which are people in the modeling industry, settledHe is for entertainment and feeling good in his body.Larp has abstract and supernatural threads. Everyone play known people who have hit soda and let it be visible!This is a larp from making drama, confessing to journalists from your problems and ticking selfie on Insta! Note: You do not have to perform before everyone to take part in Larpie!
Several factions take part in the game.There are models and models who actively participate in competitions on the catwalk;Judges, evaluating their performances;Designers of large fashion houses (models and models work for them) and of course celebrities!
Tytuł: Zoolarper
Konwencja: współczesność
Autorzy: Gabriela Kruszona i Jakub Cebulski
Prowadzi: Gabriela Kruszona
Miejsce: siedziba Wonderlarpa, ul. Obywatelska 102
Termin: 03.02.2024 o godzinie 16:00
Koszt: 55 zł
Ilość ról: 14-25
Sposób zapisów: Zapisy pod postem na facebooku wg formuły „kto pierwszy ten lepszy". Lista postaci i termin wrzucenia posta zapisowego będzie wcześniej znany. W larpie jak najbardziej mogą wziąć udział osoby początkujące z larpami oraz niepełnoletnie. Witajcie na dorocznej gali rozdania statuetki Modela i Modelki Roku. Zazwyczaj miały miejsce dwa takie wydarzenia: oddzielnie dla modeli prawego i lewego profilu. Wynika to z obopólnej niechęci do siebie nawzajem i faktu, że zajmują dwie absolutnie przeciwne nisze. Niemniej, niedawno lokum, gdzie odbywała się ceremonia modeli lewego profilu, uległo dziwnemu wypadkowi. Ze względu na bardzo mało czasu i brak innych możliwości zdecydowano się na połączenie tych wydarzeń. Co może pójść nie tak?Zoolarper to larp dla osób, które nie potrafią dobrze larpować i które umieją, ale też chcą zagrać To gra z założenia groteskowo podchodząca do elit, jakimi są ludzie w branży modelingowej, nastawiona jest na rozrywkę oraz na czuciu się dobrze w swoim ciele. Larp posiada abstrakcyjne oraz nadnaturalne wątki.Wszyscy grają znanymi ludźmi, którym woda sodowa uderzyła do głowy i niech to będzie widać! To larp od robienia dram, zwierzania się dziennikarzom ze swoich problemów i cykania selfie na Insta!UWAGA: nie trzeba występować przed wszystkimi, aby wziąć udział w larpie!
W grze bierze udział kilka frakcji. Są modele i modelki, którzy biorą aktywny udział w konkursach na wybiegu; sędziowie, oceniających ich występy; projektanci wielkich domów mody (to dla nich pracują modele i modelki) oraz oczywiście celebryci!

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.