Notifications
Larp: Miłość nie zna granic

by KonsteLarpcja

0 players found this event interesting.

9, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Stare Polesie, Łódź-Polesie, Łódź, Łódzkie Voivodship, 90-749, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2023-11-05 03:15:00 to 2023-11-05 03:15:00

Facebook event


Language

Only native language

Food

There taverns in place

Services

Restroom

Accomodation

No need to sleep

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Title: Love knows no boundaries
Convention: Wolsung, Steampunk Fantasy
Authors: Gabriela Kruszona and Wiktor Slavov
Leads: Gabriela Kruszona
Place: Place of meetings ul.28th Regiment of Riflemen Kaniowski 9, Łódź
Date: 05.11.2023 at 12:15
Cost: PLN 40
The number of roles: 15 (8 female, 6 male, 1 unisex)
Way of registration: Google form, which will appear from October 9 and will be open until October 15. In Larp, beginners with larpami and underage can take part.Description:
The whole Lyonesse boiled when a scandalous note appeared in the morning newspaper - Miss Yavanda Dalving, from these Dalving, announced to everyone that she has had enough hypocrisy and restrictions, which is why she leaves her family with his beloved, Voriel Boccia,Which, in turn, does not have the best opinion ... Both families are currently on the languages of the whole city, rich and poor, trolls, elves, dwarfs, and the news only goes further.The considerable scandal they caused has long gone out of control.The Dalving and Boccia, therefore, decided to meet to consult what to do with this mesaliance.None of them finally wants to make an unnecessary noise around them.
Larp himself is about the history of "Romeo and Julia".Elves are an aristocracy in this world, while the niziołki with gray mass and working class.In addition, the breeds should not be mixed for social and health reasons - healthy offspring cannot be expected from them.The spice is added by the fact that this elf in love is closely related to the royal family, and the Niziołek - with Opium traders.Seemingly Larp talks about the story of a couple in love with two different worlds that should never meet, and actually about their families, sweeping important matters under the carpet, death, prejudices, tragedies and unfulfilled desires.

Tytuł: Miłość nie zna granic
Konwencja: Wolsung, Steampunk fantasy
Autorzy: Gabriela Kruszona i Wiktor Slavov
Prowadzi: Gabriela Kruszona
Miejsce: Miejsce Spotkań ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, Łódź
Termin: 05.11.2023 o godzinie 12:15
Koszt: 40 zł
Ilość ról: 15 (8 żeńskich, 6 męskich, 1 unisex)
Sposób zapisów: formularz google, który pojawi się od 9 października i będzie otwarty do 15 października.W larpie mogą wziąć udział osoby początkujące z larpami oraz niepełnoletnie. Opis:
Całe Lyonesse zawrzało, kiedy w porannej gazecie ukazała się skandaliczna notka — panna Yavanda Dalving, z tych Dalvingów, obwieściła wszem wobec, że ma już dość obłudy oraz ograniczeń, dlatego opuszcza swoją rodzinę wraz z ukochanym, Vorielem Boccia, który na mieście nie ma z kolei najlepszej opinii...Obie rodziny są aktualnie na językach całego miasta, bogatych i biednych, trolli, elfów, krasnoludów, a wieść niesie się tylko dalej. Niemały skandal, jaki wywołali, już dawno wymknął się spod kontroli. Dalvingowie i Boccia postanowili się zatem spotkać, aby poradzić się, co zrobić z tym mezaliansem. Żadne z nich w końcu nie chce robić niepotrzebnego szumu wokół siebie.
Sam larp jest o historii rodem z „Romea i Julii”. Elfy są w tym świecie arystokracją, zaś niziołki szarą masą i klasą robotniczą. Ponadto, rasy nie powinny się mieszać ze względów społecznych oraz zdrowotnych — po nich nie można się spodziewać zdrowego potomstwa. Pikanterii dodaje fakt, że owa zakochana elfka jest blisko spokrewniona z rodziną królewską, a niziołek — z handlarzami opium. Pozornie larp opowiada o historii zakochanej pary z dwóch różnych światów, które nigdy nie powinny się spotkać, a tak właściwie o ich rodzinach, zamiataniu ważnych spraw pod dywan, śmierci, uprzedzeniach, tragediach i niespełnionych pragnieniach. 

 

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.