Notifications
Wampir Maskarada: Esbat

by Fundacja Kikimora Production

1 players found this event interesting.

Pałac Bałoszyce, 25, Bałoszyce, gmina Susz, Iława County, Warmian-Masurian Voivodeship, 14-240, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2025-01-09 14:00:00 to 2025-01-09 14:00:00

Facebook event


Language

English Friendly

Accomodation

Sleeping place in location

Food

There taverns in place

Services

Restroom

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Cursed, hated, following their own path.
The Sabbath is coming - Trusting whispers of their enemies fill their ego.
Masquerade?They don't have time to play such dressing up, why should they be ashamed of their appearance?
People?Funny, nothing be creating, blood banks and clumsy toys.
Only the sabbath counts.
Only their biggest mission counts - the fight against prepote.Gehenna is already underway, but hardly anyone believes in her.

In the name of this mission, one of their archbishops devoted so much.It paid off ... Everyone wants to hear about the trail he found, in the end they will be closer to the fulfillment of their calling!
It is time to decide on how to take retaliation at Camarilli, which recently dealt a bitter blow to their areas.Fools, they cannot imagine the revenge that will fall on them.
A war assembly was convened at the archbishop's palace, during which decisions are to be taken and orders regarding the fight against the pre -assistant professor and revenge on Camarilli.
To participate in Vaucherie, war rituals and see the exhibition "Art".

Sabbath is famous for their loyalty to the whole group, but what if vampires meet, which are tangled in intrigues and struggle for the authorities?
Will the new transitations who are to receive the honor of the ritual of creation will calm nervous moods or kill built allies?

Wyklęci, znienawidzeni, podążający własną ścieżką.
Sabat nadchodzi — trwożliwe szepty ich wrogów sycą dumą ich ego.
Maskarada? Nie mają czasu, aby bawić się w takie przebieranki, czemu mieliby się wstydzić swego wyglądu?
Ludzie? Śmieszne, nic nieznaczące istoty, banki krwi i nieporadne zabawki.
Liczy się tylko Sabat.
Liczy się tylko ich największa misja — walka z Przedpotopowcami. Gehenna już trwa, ale mało kto w nią wierzy.

To w imię tej misji jeden z ich Arcybiskupów poświęcił tak wiele. Opłacało się… każdy chce usłyszeć o tropie, który odnalazł, w końcu będą bliżej wypełnienia swego powołania!
Czas również podjąć decyzję jak wziąć odwet na Camarilli, która ostatnio zadała gorzki cios na ich terenach. Głupcy, nie wyobrażają sobie zemsty, która na nich spadnie.
W pałacu Arcybiskupa zostało zwołane Zgromadzenie Wojenne, podczas którego mają zostać podjęte decyzje i wydane rozkazy dotyczące walki z Przedpotopowcem oraz zemsty na Camarilli.
Sfory zbiorą się, aby wziąć udział w Vaulderie, rytuałach wojennych i zobaczyć wystawę “sztuki”.

Sabat słynie z lojalności wobec całej grupy, co jednak jeśli spotkają się wampiry, które zaplątane są w intrygi i walkę o władze?
Czy nowi Przemienieni, którzy mają dostąpić zaszczytu Rytuału Tworzenia uspokoją nerwowe nastroje czy zburzą zbudowane sojusze?

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.